Narsistiko aggressiivinen? Ei välttämättä.


Narsistinen ihminen ruokkii itseään toisten ihmisten energialla. He kohentavat omaa itsetuntoaan muiden kustannuksella. Tämän seurauksena, he ovat erityisen itsekeskeisiä. Jos esimiehesi on narsistinen, töissä pärjääminen voi olla vaikeaa. Narsistinen ihminen ei jaa kunniaa toisten ihmisten kanssa.

Yksi yleinen (minultakin kysytty) kysymys on, onko narsistinen ihminen altis aggressiiviselle ja väkivaltaiselle käytökselle kun heidän itsetuntoaan loukataan (tai se on uhattuna). Asiaa tutkivat Zlatan Krizan ja Omesh Johar toukokuussa 2015 julkaistussa työssä.

Tutkijat erottivat kaksi erilaista narsismin alatyyppiä:

  • Suuruuskuvitteellinen (grandoottinen) narsismi, jota kuvaa hyvin suuruudenkuvitelmat omasta itsestä. Suuruuskuvitelmalliset narsistit kuvittelevat että toiset ihmiset ovat kiinnostuneita heistä ja toisten myös pitäisi kuunnella heitä. Yksi yleisimmistä persoonallisuustesteistä narsismin tunnistamiseen (Narcissistic Personality Inventory) mittaa juuri tämän tyyppistä käytöstä.
  • Toisen alatyypin voisi vapaasti kääntää suomeksi haavoittuvaksi tai uhriutuvaksi narsismiksi, jossa ihminen on edelleen itsekeskeinen, mutta myös samalla defensiivinen ja katkera (ja tästä syystä ehkä myös väkivaltainen) muita kohtaan.

Tämä uudehko tutkimus viittaa siihen suuntaan, että haavoittuva narsismi johtaa aggressiiviseen ja väkivaltaiseen käytökseen muita ihmisiä kohtaan, kun taas grandioottinen narsismi ei.

Ensimmäisessä osassa tutkimuksen osallistujille annettiin useampia persoonallisuustestejä, mukaanlukien testi jolla testataan grandioottista narsismia ja toinen, jolla testattiin uhriutuvaa, haavoittuvaa narsismia. Osanottajat täyttivät kyselyt jotka mittasivat myös fyysistä ja sanallista aggressiota, vihaa ja vihamielisyyttä toisia kohtaan. Tutkijat mittasivat myös osallistujan taipumusta kokea häpeää. Uhriutuvat narsistit olivat huomattavasti alttiimpia kokemaan häpeää (kuin grandioottiset narsistit), heidän itsetuntoonsa vaikutti myös paljon enemmän toisten ihmisten mielipiteet (kuin grandioottisilla narsisteilla) sekä uhriutuva narsisti myös koki vihaa ja raivoa toisia kohtaan. Suuruuskuvitelmainen narsisti puolestaan oli alttiimpi kokemaan oikeutuksen tuntoa ja hyväksikäyttämään toisia.

Toisessa osassa tutkittiin aggressiota laboratorio-oloissa. Osanottajilta mitattiin edellisiä mittaristoja hyväksikäyttäen tulokset suuruuskuvitelmaiseen että uhriutuvaan narsistiseen käytökseen. Osanottajille kerrottiin, että tutkimus keskittyisi ruokamieltymyksiin. Heille myös kerrottiin, että heidät on arvottu pareihin toisessa huoneessa istuvan henkilön kanssa. Molemmat osanottajat saivat valita toiselle ruokalajin maistettavaksi näkemättä toisiaan. Todellisuudessa toinen osallistuja ei valinnut mitään, vaan tutkijat tekivät valinnat.

Toisen osan ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin osallistujen provokaatioärsykettä. Osallistujille kerrotiin, että heidän parinsa on valinnut heille kitkerän juoman maistettavaksi. Tämän jälkeen osallistujille kerrottiin, että pari on voinut valita vain lievästi kirpeän tai todella katkeran juoman sekä sen, kuinka paljon osallistujan tulee juoda. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin vajaa desilitra todella katkeraa juomaa. Tämän tavoitteena oli saada aikaan vaikutelma, ettei osallistujan pari pitänyt osallistujasta.

Toiselle ryhmälle annettiin noin desilitra hieman laimennettua juomaa. Tämä ryhmä toimi nk. vertailuryhmänä. Kaikkia osallistujia pyydettiin juomaan juomansa ja kaikki suostuivat. Ensimmäisen (kitkerämmän juoman juoneet) pitivät valintaa alhaisena ja moraalittomana. Osallistujat arvioivat kuinka 1) ärsyyntyneitä 2) suuttuneita he olivat toista henkilöä kohtaan sekä kuinka paljon he luottivat toiseen henkilöön.

Toisessa vaiheessa osallistujat saivat valita parilleen mausteisen kastikkeen juotavaksi. He saattoivat valita määrät kahdesta pullosta, joista toisessa oli erittäin tulista pippurikastiketta ja toisessa oli miedompaa kastiketta. Osallistujat saattoivat maistaa kastikkeita, jotta tiesivät kuinka epämiellyttävä ja tulinen kastike oli kyseessä. Ideana oli, että mitä enemmän suuttuneita osallistujat olivat toista henkilöä kohtaan, sitä enemmän he pakottaisivat toisen henkilön juomaan tulista kastiketta.

Osallistujat jotka olivat saaneet katkeraa juomaa, olivat (luonnollisesti) vihaisempia pariaan kohtaan kuin ne, joille oli annettu laimeaa juomaa. Tästä seurasi se, että ihmiset jotka saivat katkeraa juomaa, antoivat todennäköisemmin tulista kastiketta (ja enemmän) kuin ne jotka olivat saaneet laimeaa juomaa aikaisemmin.

Tässä seuraakin se mielenkiintoinen kohta: Ihmiset jotka olivat tutkimuksen ensimmäisessä osassa osoittaneet taipumusta uhriutuvaan narsismiin ja saivat katkeraa juomaa, olivat kaikista todennäköisimmät henkilöt tarjoilemaan tulista kastiketta. Uhriutuvat naristit katkeraa juomaa saadessaan olivat myös kaikista vihaisimpia ja vähiten luottavaisia pariaan kohtaan. Suuruuskuvitteelliset narsistit eivät osoittaneet vastaavaa aggressiota pariaan kohtaan tai vastaavaa vihaa tai epäluottamusta, vaikka tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa täyttivätkin narsistisen ihmisen kriteeristöä.

Tutkimukset osoittavat että on olemassa kaksi selkeää narsistien alaryhmää:

  1. Sellaiset narsistit joiden narsismi pohjautuu omanarvontunteeseen ja toisten hyväksikäyttämiseen, mutta jotka eivät ole taipuvaisia aggressioon tai väkivaltaan toisia kohtaan
  2. Sekä sellaiset narsistit jotka puolustautuvat ja kokevat kroonista häpeää – reagoivat hyökkäävästi ja aggressiivisesti kun heidän itsetuntonsa on uhattuna.
Piditkö? Jaa se kaverille!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *