NLP


Olen monessa tapauksessa havainnut, että suurimman avun ja tuen tarpeessa – sekä yrityksissä, yhteisöissä että yksityishenkilöinä ovat yksilöt ja yksittäiset ihmiset. Tästä syystä olen perehtynyt NLP-menetelmään, jonka olen todennut toimivaksi työkaluksi coachingiin ja mentorointiin.

MITEN VOIN AUTTAA?

Olen valmentanut ja mentoroinut yrityspäättäjiä sekä esimiehiä esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnin, vaikeiden tilanteiden hallinnan ja käsittelyn näkökulmasta. Tavoitteenani on rohkaista päätöksenteossa, mutta myös tukea käsittelemään jo aikaisemmin tapahtuneita tilanteita ja samalla myös helpottaa esimiehen työtä ja välillisesti auttaa koko työyhteisöä.

Usein molemmat kaistat – mentorointi sekä oman toiminnan hahmottaminen kulkevat rinnakkain ja esimiehen osaamisen ja tietotaidon kehittyminen yhdistettynä esimiehenä kasvamiseen tuottaa parhaimmat tulokset.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö tai kysy lisää tällä lomakkeella.

Sisuuntuneena ja oikeilla työkaluilla töihin. Ei pään seinään hakkaamista.

MIHIN NLP PERUSTUU?

NLP perustuu mm. kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan ja erilaisiin psykoterapian ja perheterapian muotoihin. Terapiamuotona se on osa kognitiivisten terapioiden perhettä ja se on sukua lyhytterapioille, ratkaisu- ja voimavarakeskeisille terapioille. NLP on myös saanut paljon vaikutteita nk. ericksonilaisesta hypnoterapiasta. Nimestään huolimatta neurolingvistinen ohjelmointi ei ole neurologiaa tai neuropsykologiaa. Sanat edustavat tulkintojamme todellisuudesta, ja niillä on kyky saada meidät punastumaan, stressaantumaan, rauhoittumaan tai innostumaan. Sanojen avulla voimme luoda ja ylläpitää prosesseja, jotka tuottavat elimistöön fysiologisia muutoksia. Samoin meidän fysiologinen tilamme vaikuttaa siihen, millaisin sanoin ja käsittein tulkitsemme ympäröivää todellisuutta.

NLP:n perustan kehittivät 1970-luvulla amerikkalaisen UCLA-yliopiston kielitieteen apulaisprofessori John Grinder sekä matematiikan ja tietojenkäsittelyn opiskelija Richard Bandler. He uskoivat pystyvänsä selittämään, miksi ja miten tietyt eri alojen huippuosaajat saivat aikaan tuloksia, joihin muut eivät kyenneet. Grinder ja Bandler mallittivat mm. nykyaikaisen hypnoterapian isähahmona tunnettua lääkäri Milton H. Ericksonia, perheterapeutti Virginia Satiria sekä hahmoterapian kehittäjää Fritz Perlsiä.

NLP:n sovelluksiin ja taustoihin voit tutustua enemmän täällä.

 

Piditkö? Jaa se kaverille!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email