Toimintatapani ja filosofiani


Monet työympäristön ongelmatapaukset joita olen ollut tutkimassa ovat olleet jopa vuosia jatkuneita, pahasti kärjistyneitä ja ongelmatilanteet ovat aiheuttaneet jatkuvia häiriöitä työyhteisöissä. Lisäksi monissa tapauksissa pahoinvointi työyhteisössä on vaikuttanut jo muihin sidosryhmiin, kuten yhteistyökumppaneihin, palvelutoimittajiin tai jopa asiakkaisiin. Vaikutusten laajuus on ollut tapauskohtaista, mutta yhteistä kaikille ovat olleet ongelmatilanteiden aiheuttamat taloudelliset tappiot yritykselle tai yhteisölle.

Useissa tapauksissa on selvityksen pohjalta ilmennyt myös taloudellisia väärinkäytöksiä, työnantajasta valehtelua, salassapitovelvollisuuden- sekä kilpailukiellon rikkomuksia ja muita yritykselle kriittisiä väärinkäytöksiä, joiden selviämisen jälkeen on toimenpiteisiin voitu ryhtyä helposti.

Koska en ole terveydenhuollon ammattilainen, psykologi, lääkäri tai työnohjaaja, on käytettävissä oleva keinovalikoimani laajempi ja tehokkaampi. Hyödynnän kaikkia edellämainittuja tahoja tukena tarpeen mukaan yhdistelmänä sekä erikseen. Tutustu tästä minuun tarkemmin.

Kaikki alkaa tilannekartoituksesta

Kuinka syvällä ongelmissa ollaan? Missä on vika, mihin ongelmat kulminoituvat? Miten työympäristössä aiheutetaan ongelmia, mitkä ovat vaikutusmekanismit? Kuka tai ketkä työympäristössä aiheuttavat ongelmia?

Näitä asioita selvitetään tilannekartoituksessa ja työympäristön tilanteen selvityksessä. Selvitysmetodeina käytän esimerkiksi henkilöhaastatteluja, kirjallisia tietoja ja dokumentteja sekä ryhmätilanteiden ja työympäristön toiminnan seurantaa. Työyhteisön koosta riippuen tilannekartoitus vie aikaa parista työpäivästä noin viikkoon. Työtapani on järjestelmällinen ja intensiivinen, joka tehostaa selvitystyötä ja nopeuttaa mahdollisten ratkaisumallien löytymistä.

Käytännössä kaikissa tapauksissa kriittisessä asemassa on yrityksen tai yhteisön johto. Mikäli johto haluaa selvityksen, mutta ei ole valmis sitoutumaan mahdollisiin muutoksiin tai toimenpiteisiin, en valitettavasti voi ottaa toimeksiantoa. Selvitystyö ilman toimenpiteitä vain hankaloittaa ja pahentaa tilannetta työyhteisössä, joka johtaa vain suurempiin ongelmiin työyhteisön sisällä. Toisaalta, myös selvittämättä jätetty ongelmatilanne johtaa ennemmin tai myöhemmin vastaavaan tilanteeseen – jossa työyhteisö käytännössä romahtaa alta.

Ratkaisuvaihtoehdot räätälintyönä

Käytettävissä olevia ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa tusinoittain työtehtävien ja -vastuiden uudelleenjärjestelystä organisaatiomuutosten kautta irtisanomisiin saakka. Yleensä ratkaisua ei löydy yhdestä keinosta, eikä yhdellä keinolla saavuteta konkreettisia, pitkäkestoisia tuloksia. Suuressa osasta tapauksista on turvauduttu useamman vaihtoehdon yhdistelmään sekä esimiesten ja kyseisen tiimin jäsenten aktiiviseen mentrointiin ja sparraukseen.

Sparrauksessa ja mentroinnissa autan ja tuen ratkaisumallien ymmärtämisessä ja oman toiminnan ohjaamisessa ratkaisua tukien.

Sparrauksessa ja mentroinnissa autan ja tuen ratkaisumallien ymmärtämisessä ja oman toiminnan ohjaamisessa ratkaisua tukien.

Mentoroinnilla ja sparrauksella taataan mahdollisimman tehokas esimiehen ja työntekijöiden oman toiminnan jäsentyminen ja tätä kautta tuetaan ratkaisumalleja sekä niiden toteutumista. Keskiarvoisesti käyttöönotetuilla ratkaisuvaihtoehdoilla on saatu tehokkaita tuloksia jopa viikoissa ratkaisumallien käyttöönotosta. Tulokset ovat olleet joko yksittäisten ihmisten tai tiimin työtehon sekä voinnin paranemista tai näytön saamista ongelmallisen ihmisen toiminnasta.

Tukea loppuun saakka

Työyhteisön toipuminen alkaa vasta kun työyhteisön ongelmatilanne on ratkaistu kestävällä tavalla. Toipuminen vie aikaa, mutta tätä aikaa voidaan tehokkaasti lyhentää toimivalla tuella sekä ohjauksella. Yksilötasolla saatetaan vaatia myös terapiaa sekä pidempiaikaisempaa konsultaatiota. En jätä työyhteisöä yksin ennen kuin tilanne on oikeasti saatu selvitettyä ja vakautettua.

Piditkö? Jaa se kaverille!Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email